среда, 25 мая 2016 г.

Budowa ploty PCV na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na to ani raportowania tego faktu do urzędu oprócz wyjątkowych przypadków.

Budowa ogrodzenia z plastiku na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę oraz zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem wyjątkowych przypadków.

Ogrodzenia z plastyku na plot i furtkę ze sztachet nie przekraczające poziomu 2,2 m budowane pomiędzy dwoma sąsiednimi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń niedaleko dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania balustrady Winylowe na plot i furtkę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia winno zawierać gatunek ogrodzenia, metodę zrealizowania jego montażu i planowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia wypada dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych i jeżeli jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasem do konstrukcji ogrodzenie z PCV na plot i bramkę sztachetowa zadane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie ogrodzenia można rozpocząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, kiedy projektowane ogrodzenie PVC na plot i bramę ogrodzeniowa jest niezgodne z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej szosy. W przypadku gdy projektowane sztachety z plastiku na ogrodzenie i furtkę ze sztachetekprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak zainicjowania prac przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w wypadku ochoty postawienia ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий